Dornova metóda

Dornova metóda sa zaraďuje k najčastejšie používaným terapiám proti bolestiam chrbta, kĺbov a iných porúch chrbtice.

Je pomocným prostriedkom aj pri odstraňovaní ďalších porúch spojených so zlým držaním tela ako neplodnosť, psychické problémy atď. Oproti iným metódam naprávania pri Dornovej metóde sa pri ošetrení nesmie prekročiť prah bolesti, ošetrenie je prevádzané voľne a bez trhnutí.

Pomocou tejto manuálnej terapie sa dá ošetriť chrbtica, posunuté stavce, kĺby a uviesť ich pod jemným tlakom palca do správnej polohy, bez poškodenia šliach, väzív alebo svalov. Tým sa upravuje celková statika tela i chrbtice. Uvoľňujú sa blokády v tkanivách i energetické bloky. Môže pomôcť pri rôznych ťažkostiach pohybového aparátu ako sú bolesti bedrových kĺbov, kolien, tenisový lakeť, skolióza, rozdielna dĺžka dolných končatín (pokiaľ sa nejedná o vrodenú vadu), pri ťažkostiach s čeľusťami, prehĺtaním…

Ďalej môže pomôcť pri bolestiach hlavy, črevných ťažkostiach, kŕčových žilách, srdečnej arytmii, problémoch s koncentráciou u detí, šumenie v ušiach, závratoch, znecitlivenie v rukách …

Pri liečbe touto metódou je vhodné prijímať dostatok tekutín, aby sa telo očistilo od toxínov a urátových solí.

Dornova metóda je jednoduchá a efektívna možnosť, ako pomôcť ľuďom pri najrôznejších zdravotných problémoch. Dôležitá je však aktívna spolupráca a pomoc pacienta, ktorý si musí byť vedomý svojej spoluzodpovednosti za svoj ​​zdravotný stav. Na dosiahnutie trvalých výsledkov je tiež nutné, aby každý človek poznal a zmenil svoje trvalé pohybové návyky a vzorce.

Dornova metóda trvanie a cena:

  • 60min. – 30 €

Indikácie:

• problémy spôsobené nesprávnym postavením kostí

Kontraindikácie:

• ťažká osteoporóza

• zápaly a onkologické ochorenia stavcov, kĺbov

• poúrazové stavy

• vysunutie platničky (akútna bolesť)